SÜNNET NEDİR

Sünnet, sözlükte yol demektir. Yolun iyisine de kötüsüne de sünnet denir. Yalın halde söylendiği zaman “güzel yol” anlamındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de bu kelime, devamlı âdet, kâinâtın düzeninde geçerli olan tabiî kanunlar, gidilen yol gibi anlamlarda kullanılır. Bir de sünnetullah terimi vardır. Bu, Allah’ın koyduğu kurallar, toplumların hayatlarında görülen ilerleme, gerileme ve hatta yok olmada geçerli olan ilâhî kanunlar demektir.

Terim olarak sünnet, söz, fiil ve takrirleri ile Hz. Peygamber’in İslâm’ı yaşayarak yorumlaması demektir. Bu anlamda sünnet, hadisten daha kapsamlıdır.  Nitekim “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve Resûlü’nün sünneti..”(Mâlik, Muvatta’, Kader 3) hadisinde bu anlam açıkca görülmektedir. Hz. Peygamber’e nisbet edilen her şeyin yazılı metni mânasında hadis, günümüzde sünnet  yerine de kullanılmaktadır. Artık bugün hadis deyince sünnet, sünnet deyince hadis anlaşılmaktadır. Sünnetin çoğulu sünen olduğu gibi Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerine ait  hadisleri içeren kitaplardan bir kısmının adı da Sünen’dir. 

Başlangıçta  hadisin, Hz. Peygamber’in sözlerini, sünnetin  ise, fiil ve uygulamalarını ifade etmek için kullanılması, hadisi sünnetten ayrı düşünmek için yeterli değildir. Bu birlik, sünnete, kendine ait olmayan bir unsuru yamamak, ona kendisinden olmayan bir şeyi katmak mânasına asla gelmez. Bu yöndeki müsteşrik iddialarına kulak asmamak gerekir. Zaten sünnet, hadis kitaplarında gördüğümüz hadis metinleri değil, onların ifade ettiği mânalardır.

 Sünnet, Kur’ân’ın açıklayıcısı olduğu için Kur’ân-ı Kerîm’den hemen sonraki ikinci delildir. Kur’an, okunan vahiy; sünnet, rivayet olunan vahiy  (Şâfiî, Risâle, s. 91-92); hadis ise,  “rivayet edilen sünnet” (Kâsımî, Kavâidü’t-tahdîs, s. 35-38; Cezâirî, Tevcîhü’n-nazar, s. 2)  demektir.

Hadis kitaplarımız, rivayet olunan vahiy demek olan sünnetin yazılı belgeleri ile doludur. Bu belgelerin niteliklerine göre farklı ve özel terimlerle ifade edilmesi ve değişik hükümlere bağlanması ilmî bir meseledir. Bu nitelikleri ve terimleri Hadis Usûlü İlmi tayin ve tesbit etmektedir.  

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Hadis Sitesinde topluluğumuza katılın! 

İslamcılığı uygulayan insanlar için, özellikle dua söz konusu olduğunda ve hayattaki belirli değerleri takip ederken hatırlanması gereken çok şey var. Günün sonunda, Kuran’ın sözlerine uymak ve Allah’ın sadık bir çocuğu olmaktan daha önemli bir şey yoktur. 

İnançlarımıza olan sevgimiz, bizi Hadis Sitesinde her zamanki dini toplantılarımızın dışında bir organizasyon oluşturmaya itti. Buranın Müslümanların gelip aynı çıkarlara sahip diğer insanların bir parçası olmaları için güvenli bir alan olmasını istiyoruz. 

Birkaç yıl önce ilk olarak buradaki tesisimizi İstanbul, Türkiye’de açtık. Sadece ondan az üye vardı ve haftada en az bir veya iki kez gelip toplanabileceğimiz basit bir ofisimiz vardı. Yıl geçtikçe daha fazla insanı bünyemize katabildik ve onlara Hadis Sitesinde uygulamalarımızı anlatabildik. 

Kuran ayetlerini tartışmak ve birbirimize kişisel deneyimlerimizi anlatmak için zaman ayırıyoruz. Üyelerimizden biri de belirli bir sorunla ilgili sorun yaşarsa, hepimiz yardım etmek için orada olabiliriz. Genel olarak, bizi Hadis Sitesinde İslamcılıkla ilgili her şey için bir destek grubu olarak düşünebilirsiniz. 

İnsanlara yardım etme ve daha büyük bir topluluk olma çabalarımız kısa sürede şehrin diğer bölgelerine de yayıldı. Bugün daha fazla insanın gelmesi vebir parçası olması bizi çok mutlu ediyor Hadis Sitesinin. Gelecekte büyümeyi ve daha fazla insana ulaşmayı umuyoruz. 

İslamcılık hakkında neden daha fazla bilgi edinmelisiniz

Hristiyanlık ve Budizm gibi inançların yanı sıra takip edilen birçok başka din de var. Ancak biz Hadis Sitesinde İslamcılığın takipçisiyiz ve gururla kendimize Müslüman diyoruz. Bu, gençliğimizden beri takip etmek üzere yetiştirildiğimiz dindir ve diğer Müslümanlarla da ilgilenmeyi kendimize görev edindik. 

İster İslam’a geçmekle ilgileniyor olun, ister sadece din hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, doğru yere geldiniz. İslamcılık hakkında daha fazla şey öğrenmeniz gerekiyor çünkü dünyada yaklaşık 2 milyar insan bunu günlük yaşamlarında uyguluyor. 

İslamcılık dünya kültürünün büyük bir parçasıdır ve daha fazla insanın İslam’ı ve Kuran’ın insanlara öğretmek istediklerini bilmesi iyi olur. Müslüman olmasanız bile, yine de bilmeye değer bir şey. Ayrıca, size hayatın her kesiminden insanlarla tanışma şansı verir. 

Topluluğumuza katılmak isterseniz, lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Web sitemizde yayınladığımız blogları beğeneceğinizi ve dua ve hac için bize katılmaya zaman ayıracağınızı umuyoruz.

Tsars casino