HAKKIMIZDA

Hamd Alemlerin Rabbine, Salat ve Selam Onun Sevgili Elçisine (SAV) ...

Sitemiz M.Yaşar Kandemir, İ. Lütfi Çakan ve Doç.Dr. Raşit Küçük'ün hazırladığı sekiz ciltlik hadis kitabı olan Riyazüssalihin adlı eserden meydana getirilmiştir ve hiçbir maddi/ticari kaygı güdülmeden oluşturulmuştur.

Yaşadığımız zaman dilimi ve içinde bulunduğumuz dünyada insanlığın geldiği son noktayı gördükçe alemlere rahmet ve en güzel örnek olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) örnek kişiliğine ve özelliklerine ne kadar ihtiyacımız olduğı kolayca anlaşılacaktır. Adaletsizlikler, haksızlıklar, sömürü düzeni, cehalet, katliam ve vahşetler, isyanlar, açlık ve sefaletler, merhametsizlik, ahlaksızlık gibi durumlar Peygamber Efendimizin (SAV) güzel ahlak ve merhametine ne kadar muhtaç olduğumuzu göstermektedir. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara bakıldığında günümüz insanlığının, Allah'ın Elçisi'nin (SAV) mücadele ettiği cahiliye toplumundan pek farkının olmadığı anlaşılacaktır.

Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) muhtelif hadîs-i şerîflerinde bir yandan kendi konumunu anlatırken bir yandan da ümmetin kurtuluşuna olan katkısını açıkca gözler önüne sermiştir. Ateşe düşmeye çalışan kelebek ve pervâneleri kovalamaya çalışan kişi durumunda olduğunu hatırlatarak “Ben sizi bel bağınızdan tutmuş ateşe düşmekten kurtarmaya çalışıyorum; siz ise, elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz” buyurmuştur.

Hadissitesi.com olarak amacımız, böylesine merhametsizlik ve cehaletin hakim olduğu dünyada "kurtarıcı" olarak gönderilen Efendimizin (SAV) sözlerini, hadislerini, sünnetlerini hem kendimiz okumak,öğrenmek ve uygulamaya çalışmak hem de ulaştırabildiğimiz kadar fazla kardeşimize ulaştırarak onların da öğrenmesi ve uygulamasına vesile olmaktır. Bunun dışına özellikle maddi olmak üzere hiçbir amacımız yoktur. Bu nedenle sitemizde hiçbir şekilde reklama yer verilmemiştir ve verilmeyecektir.

Niyet ve gayret bizden, tevfik Allah'tan...

İletişim Formu

[Kapat]
Hakkımızda