Değerli Ziyaretçimiz,

Hiçbir çıkar gözetmeden, maddi bir gelir amacı taşımadan açmış olduğumuz bu siteyi yayınevinin rızası olmadığı için kapatmak zorunda kalıyoruz. Eseri hazırlayan hocalardan izin almamıza rağmen yayınevini ikna edemedik.

Amacımız, sadece hadisleri Müslüman kardeşlerimize ulaştırmaktı. Bu konuda beklemediğimiz bir başarı da elde etmiştik. Aylık ortalama 25 bin, yıllık ise 300 bin ziyaretçiyi sitemize çekmeyi başarmıştık. Üzüldüğümüz tek konu, bu kadar insanın internet ortamında hadislerden yoksun kalacak olması.

Diğer bir husus da şu; içerisinde müstehcen görsellerin yer aldığı başta haber siteleri olmak üzere bazı sitelerde hadis metinleri de yer alıyor. Bu siteyi kapattığımız için insanlar hadis okuyacağım derken sağda solda veya diğer alanlarda müstehcen görselleri görmek zorunda kalacak.

Sitemizi başka bir kaynak üzerinden en yakın zamanda tekrar yayına açacağız İnşallah. Selam ve dua ile.

HAKKIMIZDA

Hamd Alemlerin Rabbine, Salat ve Selam Onun Sevgili Elçisine (SAV) ...

Sitemiz M.Yaşar Kandemir, İ. Lütfi Çakan ve Doç.Dr. Raşit Küçük'ün hazırladığı sekiz ciltlik hadis kitabı olan Riyazüssalihin adlı eserden meydana getirilmiştir ve hiçbir maddi/ticari kaygı güdülmeden oluşturulmuştur.

Yaşadığımız zaman dilimi ve içinde bulunduğumuz dünyada insanlığın geldiği son noktayı gördükçe alemlere rahmet ve en güzel örnek olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) örnek kişiliğine ve özelliklerine ne kadar ihtiyacımız olduğı kolayca anlaşılacaktır. Adaletsizlikler, haksızlıklar, sömürü düzeni, cehalet, katliam ve vahşetler, isyanlar, açlık ve sefaletler, merhametsizlik, ahlaksızlık gibi durumlar Peygamber Efendimizin (SAV) güzel ahlak ve merhametine ne kadar muhtaç olduğumuzu göstermektedir. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara bakıldığında günümüz insanlığının, Allah'ın Elçisi'nin (SAV) mücadele ettiği cahiliye toplumundan pek farkının olmadığı anlaşılacaktır.

Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) muhtelif hadîs-i şerîflerinde bir yandan kendi konumunu anlatırken bir yandan da ümmetin kurtuluşuna olan katkısını açıkca gözler önüne sermiştir. Ateşe düşmeye çalışan kelebek ve pervâneleri kovalamaya çalışan kişi durumunda olduğunu hatırlatarak “Ben sizi bel bağınızdan tutmuş ateşe düşmekten kurtarmaya çalışıyorum; siz ise, elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz” buyurmuştur.

Hadissitesi.com olarak amacımız, böylesine merhametsizlik ve cehaletin hakim olduğu dünyada "kurtarıcı" olarak gönderilen Efendimizin (SAV) sözlerini, hadislerini, sünnetlerini hem kendimiz okumak,öğrenmek ve uygulamaya çalışmak hem de ulaştırabildiğimiz kadar fazla kardeşimize ulaştırarak onların da öğrenmesi ve uygulamasına vesile olmaktır. Bunun dışına özellikle maddi olmak üzere hiçbir amacımız yoktur. Bu nedenle sitemizde hiçbir şekilde reklama yer verilmemiştir ve verilmeyecektir.

Niyet ve gayret bizden, tevfik Allah'tan...

İletişim Formu

[Kapat]
Hakkımızda